Klachtenregeling

Klachtenregeling

Als ouders een klacht hebben, kunnen ze dit in eerste instantie bij de eigen leerkracht van het kind melden. Indien de klacht groter is en/ of betrekking heeft op de gehele schoolorganisatie, kunnen ouders een klacht indienen bij de directeur via directeur@montessoribilthoven.nl of een melding maken bij de interne vertrouwenspersonen Erma van Seumeren of Astrid Nunnikhoven. Veruit de meeste klachten zullen in goed overleg op school met de leerkrachten en, indien nodig, met de directeur worden afgehandeld. Indien dit echter om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling. De klachtenregeling is gebaseerd op een landelijk ontwikkeld model voor primair onderwijs en voldoet aan de eisen die de overheid hieraan stelt. U kunt de klachtenregeling opvragen via de directeur. De externe vertrouwenspersoon van onze school is Els Rietveld. Zij is bereikbaar via e.rietveld@cedgroep.nl

 

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk