Voor het aanvragen van verlof kunt u gebruik maken van het 'verlofaanvraagformulier'. Dit kunt u vinden onder documenten. Op dit formulier op pagina 2 staan eveneens de regels voor verlof. Verlof van school valt onder de leerplichtwet Artikel 11 onder f en artikel 13a van de Leerplichtwet 1969.
U kunt het formulier ondertekend inleveren bij Marit Philip, directeur van de school.