Stevig gevoel van eigenwaarde


Net zo belangrijk als de ontwikkeling van kennis en vaardigheden vinden wij de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van een kind. Ons Montessorionderwijs in combinatie met het Covey gedachtengoed stimuleert het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde optimaal. Doordat de samenstelling van de klas uit meer groepen bestaat (bijvoorbeeld groep 1 en 2 zitten samen in de klas) zijn kinderen het ene jaar de jongste en het andere jaar de oudste in een klas. Zo krijgt elk kind de kans om vragen te stellen aan een leerling die een jaartje ouder is om vervolgens het jaar daarop zelf anderen te helpen. Door die verschillende rollen kunnen kinderen meerdere kanten van zichzelf ontdekken.
Jaarlijks krijgen we terugkoppeling over onze leerlingen in de brugklassen in het middelbaar onderwijs. We horen van leerkrachten uit het middelbaar onderwijs dat montessori kinderen in de vervolgopleidingen opvallen, omdat ze zelfstandig en pro actief werken en voor hun mening uit komen.