Rust en goede sfeer


Wij zijn een school waar kinderen en volwassenen samen zorgen voor een sfeer van rust, respect, veiligheid en vertrouwen. Kinderen die in deze sfeer begeleid worden ontwikkelen zich optimaal. Wij horen vaak bij een eerste kennismaking van bezoekers van onze school dat de rust en positieve sfeer hen opvalt.
Kinderen worden actief betrokken bij de sfeer in de klas. Ze krijgen eigen verantwoordelijkheid in het organiseren van activiteiten. Zo zorgen ze zelf voor hun eigen kerstdiner inlcusief versiering en eten. Ook dragen ze samen zorg voor het opruimen van het lokaal en worden ze begeleid om zelf hun ruzies op te lossen. Wij vinden het belangrijk om de kinderen te horen en mee te laten praten, zodat ze zelf leren inzien dat ieder bijdraagt aan de sfeer in de klas en op het schoolplein.