Medezeggenschapsraad oftewel MRDe MR vertegenwoordigt zowel de ouders als het personeel bij het bestuur van de school en denkt mee met allerlei zaken die op school spelen. Daarbij houdt ze steeds de belangen van leerlingen, ouders en het team in het oog. De raad bestaat uit twee personeelsleden en drie ouderleden die door de ouders zijn gekozen. De MR vergaderingen zijn openbaar en kunnen door alle ouders worden bijgewoond.