Onze school maakt gebruik van Schoolplanner. Hier staan alle gegevens rondom school op 1 plek  bij elkaar:  inschrijflijsten als hulpouder bij een activiteit, planning van oudergesprekken, contactgegevens, agenda, foto-album en prikbord met leuke weetjes uit de klas van je kind en de schoolagenda. Handig voor ouders en leerkrachten want in plaats van communiceren via  email, het witte bord, intranet, papieren brieven in de tassen van de kinderen enzovoort, kunnen we nu alles op 1 plek terugvinden wat met de klas te maken heeft.

Als ouder van onze school kunt u  hier inloggen. Het is handig om aan te kruisen dat u ingelogd wilt blijven, want dan kunt u voortaan direct (dus zonder elke keer opnieuw te hoeven inloggen) updates bekijken die u in uw emailbox ontvangt. Zo zijn alle gegevens rondom school direct via uw smartphone toegankelijk.

Uiteraard gaat de communicatie over hoe uw kind het in de klas doet, nog gewoon 'ouderwets' oftewel met een persoonlijk gesprek tussen ouder en leerkracht, omdat we persoonlijk contact belangrijk vinden als het gaat om de ontwikkeling van uw kind.