Remedial teaching 


Onze Remedial Teacher Wilma Oppelaar aan het woord:


Als remedial teacher (RT-er) ondersteun ik en geef ik speciale aandacht aan leerlingen die, om welke reden dan ook, problemen hebben met het functioneren op school. Het kan hierbij gaan om de leerstof, maar ook om problemen met leergedrag. Ik doe dit elke dinsdag en eens per veertien dagen op woensdag op onze school. De andere dagen van de week ben ik RT-er in het voortgezet onderwijs.

Uit de ervaring en observaties van de leerkrachten of uit de uitslag van Cito-toetsen blijkt dat sommige leerlingen extra begeleiding nodig hebben. Deze leerlingen bespreekt de leerkracht met de Intern Begeleider. Soms is het zo dat een aantal leerlingen te kampen heeft met eenzelfde probleem; dan wordt in een klein groepje specifieke instructie gegeven.
 
Voordat ik daadwerkelijk start met RT heb ik een gesprek met de leerling. We bekijken samen wat er aan de hand is en vooral welke mogelijke oplossingen er zijn; het is belangrijk dat een kind gemotiveerd is om samen met mij en de leerkracht zijn “probleem” aan te pakken. Om een en ander nog beter in kaart te brengen maak ik ook vaak gebruik van toetsen en/of observaties. Als het precieze probleem duidelijk is, bijvoorbeeld een hiaat op het gebied van rekenen of spelling, dan wordt een oplossingsgericht handelingsplan met concrete doelen gemaakt. Dit structureert de begeleiding voor de afgesproken periode. Hierbij probeer ik het kind zoveel mogelijk te betrekken bij het formuleren van zijn eigen leerdoelen. Daarna volgt de uitvoering van het handelingsplan. Soms is de oplossing van een probleem: extra uitleg, voorafgaand aan de les in de klas (preteaching). Een andere keer is het van belang dat een leerling de leerstof meer concreet krijgt aangeboden, of meer auditief of visueel. Als RT-er speel je in op uiteenlopende leervragen of leerproblemen. Bij grotere achterstanden wordt, in goed overleg met de leerkracht en de Intern Begeleider, na 6 weken bekeken of er een verlenging van 6 weken kan plaatsvinden.
 
Dit alles doe ik inmiddels al meer dan dertien jaar, met veel plezier en enthousiasme. Want kinderen met een speciale onderwijszorg hebben altijd mijn belangstelling gehad. Vroeger al, toen werkte ik in het speciaal onderwijs: het LOM-onderwijs. Ook  volgde ik een post HBO opleiding op dat gebied (nu Master SEN, Special Educational Needs). Dit gaf mij nog meer handvatten, daarna “deed” ik de opleiding voor remedial teaching.