Intern begeleiderOns team is versterkt met een interne begeleider: Sylvia Klasen. Interne begeleiding beslaat voornamelijk twee taken; het organiseren van de zorgverbreding op schoolniveau en het ondersteunen van leerkrachten bij hun hulp aan kinderen met problemen.
Dit komt er praktisch op neer dat onze intern begeleider zich vooral bezig houdt met:
  1. Zorgdragen voor en coördineren/ administreren van de leerlingenzorg en leerlingvolgsysteem:
  2. Ondersteunen en begeleiden van de leerkracht bij de zorg van individuele leerlingen: oudergesprekken
  3. Het onderhouden van inhoudelijke externe contacten.