Vaardigheden voor de toekomst


Optimale vorming van het kind op alle gebieden vinden wij belangrijk. Dit betekent een breed en modern onderwijs aanbod: cognitief én creatief. Naast vaste vakleerkrachten werken we ook met wisselende modules en projecten. Hierdoor kunnen we een breed aanbod neerzetten met o.a. kleuterdans, bewegingsonderwijs, muziekles,  judo, body percussie en theatersport. Onze leerkrachten geven in de klas naast taal en rekenen ook muziekles en tekenles en ze organiseren met ouders ICT lessen. Zelfs de talenten van ouders worden ingezet bij gastlessen over hun beroep of hobby. Daarnaast zijn alle lokalen voorzien van computers, touchscreens en tablets. In de school is een gymzaal, een aula met een podium, een zeer goed gevulde bibliotheek en een speciaal handvaardigheidslokaal waar kinderen naar hartenlust kunnen timmeren, lijmen, zagen en schilderen.