MedezeggenschapsraadDe medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt zowel ouders als personeel bij het bestuur van de school en is bevoegd om te spreken over alle aangelegenheden die de school betreffen.

Het gaat hierbij dus om zowel de belangen van leerlingen en ouders als de belangen van het personeel van de school. Een MR op school is wettelijk verplicht. De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit leden die uit en door het personeel worden gekozen en leden die worden gekozen uit en door de ouders. 

Waar vergadert de MR over?

De MR vergaderingen zijn openbaar en kunnen door alle leden van de vereniging bijgewoond worden. Meer informatie over het functioneren van de MR is te vinden op ons intranet. U kunt ook informatie opvragen via: mr@montessoribilthoven.nl