Actieve oudersOnze school functioneert mede zo goed door de betrokkenheid en actieve inzet van de ouders! Een actieve rol als ouder op de school van uw kind draagt bij aan de binding met school en de verdieping in de dagelijkse omgeving van uw kind. Geheel vrijblijvend kunt u zich aansluiten bij eenmalige activiteiten of een meer structurele bijdrage leveren. Een keer meedraaien tijdens een activiteit is leuk, omdat u zo niet alleen de kinderen uit de klas van uw kind leert kennen, maar ook omdat u zo een keer op een andere manier contact hebt met andere ouders en met docenten. Uiteraard bepaald ieders werksituatie in welke mate er tijd is hiervoor, maar ervaring leert dat veel ouders een plaatsje in de agenda vrij maken om een keer een kijkje te nemen en mee te draaien op school.

Waar zijn de talenten van onze ouders ingezet?
Ouders....