Covey op school: persoonlijk leiderschap en welzijnWij werken met 'The Leader in Me' van leiderschapsexperts Stephen en zijn zoon Sean Covey. Het doel hiervan is het ontwikkelen van zelfinzicht, vertrouwen, verantwoordelijkheid, persoonlijk leiderschap en relaties met anderen. Deze benadering heeft geen vastgelegde regels, maar stimuleert motivatie van binnen uit. Het sluit uitstekend aan bij de uitgangspunten van Maria Montessori, waarbij intrinsieke motivatie, keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid centraal staan.
 
Centraal staat de ‘Boom van de 7 gewoonten’ die mooi in beeld brengt wat iedere gewoonte betekent (zie afbeelding).

 
De gewoontes worden zowel door leerkrachten, kinderen als ouders besproken en geleefd!