Medezeggenschapsraad

MR

De MR vertegenwoordigt zowel de ouders als het personeel bij het bestuur van de school en denkt mee met allerlei zaken die op school spelen. Daarbij houdt ze steeds de belangen van leerlingen, ouders en het team in het oog. De raad bestaat uit twee personeelsleden en twee ouderleden die door de ouders zijn gekozen. De MR vergaderingen zijn openbaar en kunnen door alle ouders worden bijgewoond.

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk