Groepen

Op onze school is ruimte voor maximaal 9 groepen. Wij houden onze klassen bewust relatief klein met een maximum van 25 kinderen in de onderbouw en een 27 kinderen in de midden- en bovenbouw. In onze groepen zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. De onderbouw omvat de leerjaren 1-2; de middenbouw de leerjaren 3-4-5 en de bovenbouw 6-7-8. Dit maakt onderdeel uit van de montessorifilosofie dat kinderen van elkaar leren en elkaar helpen. Het jongere kind ziet wat er van hem of haar verwacht wordt. Het oudere kind kan het jongere kind helpen en heeft daarbij een voorbeeldrol. Ieder kind is afwisselend jongste, middelste of oudste kind. Tegelijkertijd wordt ook het sociale aspect van elkaar helpen in de klas gestimuleerd. De groepen hebben allemaal bomen namen, passend bij de bosrijke omgeving.

Onderbouw

 

De onderbouw bestaat uit drie groepen. Groep Den, Berk en Magnolia. In de onderbouw komen veel ontwikkelingsgebieden aan bod zoals de zintuiglijke ontwikkeling, taalontwikkeling, muzikale- motorische- en sociale ontwikkeling. Spelen en werken gaan in ons onderwijs hand in hand. In het lokaal en op de gang kunnen kinderen spelen, bouwen, voorbereidende lees activiteiten, rekenen en knutselen. Wij werken aan de hand van de thema’s van onze Kosmische methode Da Vinci. In de onderbouw krijgen de kinderen veel cirkelbewegingen uit de natuur te zien; van ei tot kip, van zaadje tot bloem. In de onderbouw gaan we uit van de directe belevingswereld van het kind. Het uitgangspunt is het jaar en de seizoenen. Bij elk thema wordt ook minstens een dier, plant en beroep behandeld.

Bekijk het Onderbouw informatieboekje 2023-2024

Middenbouw

Wij hanteren een doorgaande lijn vanuit de onderbouw naar de middenbouw. Wanneer een kind doorstroomt naar de middenbouw, ziet het kind naast nieuwe materialen ook bekende materialen uit de onderbouw. In de middenbouw wordt veel aandacht besteed aan de basisvaardigheden lezen, schrijven, taal en rekenen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van zowel concreet materiaal, werkboekjes vanuit de methode Pluspunt als chromebooks voor ICT vaardigheden. De kinderen leren stap voor stap gebruik te maken van een weekplanning. In de middenbouw gaan de kinderen de wereld om zich heen verder ontdekken. Net als in de onderbouw wordt gebruikt gemaakt van de kosmische methode Da Vinci. In de middenbouw leggen we de basis voor verwondering over de wereld om ons heen.

Bekijk het Middenbouw infoboekje 2023 – 2024

Bovenbouw

De overgang naar de bovenbouw, proberen wij wederom zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij verwachten van de bovenbouw kinderen een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Het is belangrijk dat de kinderen zelf keuzes kunnen maken en de gevolgen ervan gaan overzien. Net als in de middenbouw, wordt ook in de bovenbouw gewerkt met concreet materiaal, werkboekjes van rekenen en lessen op de Chromebook. De kinderen maken naast de weekplanningen ook een planning van vakantie tot vakantie en zelfs een jaarplanning waarin alle lesstof voor het hele schooljaar in is opgenomen. Als de planning is verstreken, evalueert de leerkracht met het kind de afgelopen planningsperiode. Dit zijn belangrijke vaardigheden voor de overstap naar het voortgezet onderwijs. Het concrete materiaal voor bijvoorbeeld breuken, maakt dat kinderen het geheel beter kunnen overzien en begrijpen. In de bovenbouw gaat het kind verbanden zien tussen feiten waarmee het in aanraking komt en bouw zo een wereldbeeld op. Het kind kan het geleerde steeds meer plaatsen in de kaders die het al eerder heeft geleerd.

Bekijk het Bovenbouw informatieboekje 2023 – 2024

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk