Passend onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. De ondersteuningsstructuur laat zien hoe onze school daarnaar handelt en met andere organisaties en specialisten werkt.

Niveau 1: Algemene preventieve zorg binnen de groep

De leerkracht werkt handelingsgericht en volgens de opvoedingsmethode van Maria Montessori. De leerkracht signaleert en past de specifieke onderwijsbehoefte aan binnen het basisaanbod.

 

Niveau 2: Extra zorg/ ondersteuning binnen de groep

Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt allereerst preventieve en licht curatieve interventies ingezet zoals het geven van extra instructie, andere leerstof en een andere aanbiedingsstrategie. Dit wordt besproken tijdens de leerlingbespreking met intern begeleider en leerkracht. De leerkracht bespreekt dit met de ouders van het kind.

Speciale zorg op Montessorischool Bilthoven

Remedial Teacher: Leerlingen worden 6 weken ingedeeld (maximaal 12 weken per jaar) waarbij de RT’er in kleine groepjes extra instructie geeft. De leerkracht geeft aan welke leerlingen deze speciale zorg nodig hebben bij de intern begeleider.

Hoogbegaafdheid coodinator: De school beschikt over de verrijkingsgroep ‘Hyperion’. Voordat leerlingen kunnen deelnemen aan deze groep wordt het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) afgenomen. Het DHH geeft inzicht in de persoonlijkheidskenmerken van de leerlingen. In Hyperion wordt een dag per week verbredend en verdiepend werk aangeboden.

Kindercoach: De school beschikt over een interne kindercoach. Voor een periode van drie keer 40 minuten bieden we leerlingen steun en ondersteuning op sociaal emotioneel vlak.

Niveau 3: Speciale zorg/ begeleiding buiten de groep met inzet van de intern begeleider

Op dit niveau wordt besloten dat intersievere vorm van ondersteuning wenselijk is. De intern begeleider van de school wordt betrokken bij het proces. Als school hebben wij op dit niveau behoefte aan extra informatie. Dit kan verkregen worden via verschillende bronnen: intern; via RT of coach, het schoolondersteuningsteam (SOT) vanuit swv ZOUT, Centrum Jeugd en Gezin en externe instanties.

Niveau 4: Zeer speciale zorg/ begeleiding buiten de groep.

Op dit niveau wordt gekeken welke ondersteuning vanuit een individueel arrangement nodig is. Er wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) en/of intensievere individuele leerlijn opgesteld. Daarnaast kan de ambulant begeleider vanuit het samenwerkingsverband ingezet worden voor leerlingen die meer nodig hebben dan het basisaanbod en de extra zorg binnen de groep. Een onderzoek heeft op dat niveau voor de individuele leerlingen aangetoond welke onderwijsbehoefte de leerling nodig heeft.

Wanneer blijkt dat de leerling meer nodig heeft dan de school school kan realiseren, is de school handelingsverlegen. Het samenwerkingsverband ZOUT kijkt op dat niveau mee of de leerling meer gebaat is bij een ander schooltype of andere vorm van onderwijs. Uiteraard is dit in overleg met ouders.

Wilt u direct contact met ons opnemen?

11 + 13 =

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk