Passend onderwijs

Passend onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. De ondersteuningsstructuur laat zien hoe onze school daarnaar handelt en met andere organisaties en specialisten werkt.

Niveau 1: Algemene preventieve zorg binnen de groep. De leerkracht werkt handelingsgericht en volgens de opvoedingsmethode van Maria Montessori. De leerkracht signaleert en past de specifieke onderwijsbehoefte aan binnen het basisaanbod.

Niveau 2: Extra zorg/ ondersteuning binnen de groep. Het inzetten van preventieve en licht curatieve interventies zoals het geven van extra instructie, andere leerstof en een andere aanbiedingsstrategie. Dit wordt besproken tijdens de leerlingbespreking met intern begeleider en leerkracht. De leerkracht bespreekt dit met ouder.

Niveau 3: Speciale zorg/ begeleiding buiten de groep met inzet van de intern begeleider. Op dit niveau wordt besloten dat intensievere vorm van ondersteuning wenselijk is. Extra informatie kan op onze school verkregen worden via verschillende bronnen:

  1. Intern (via bijvoorbeeld RT/ Coach)
  2. het School Ondersteunings team (SOT) vanuit ons samenwerkingsverband (ZOUT)
  3. CJG
  4. Externe instanties

Voor speciale zorg beschikt Montessorischool Bilthoven beschikt over een:

Remedial Teacher: Leerlingen worden 6 weken ingedeeld (maximaal 12 weken per jaar) waarbij de RT’er in kleine groepjes een dag per week extra instructie geeft.

Hoogbegaafdheid coodinator: De school beschikt over de verrijkingsgroep ‘Hyperion’. Voordat leerlingen kunnen deelnemen aan deze groep wordt het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) afgenomen. Het DHH geeft inzicht in de persoonlijkheidskenmerken van de leerlingen. In Hyperion wordt een dag per week verbredend en verdiepend werk aangeboden.

Kindercoach: De school beschikt over een interne kindercoach. Voor een periode van drie keer 40 minuten bieden we leerlingen steun en ondersteuning op sociaal emotioneel vlak.

Niveau 4: Zeer speciale zorg/ begeleiding buiten de groep. Ondersteuning vanuit een individueel arrangement of een verwijzing (toelaatbaarheidsverklaring)

Op dit niveau wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) en/of intensievere individuele leerling opgesteld. Daarnaast kan ambulant begeleider ingezet worden voor leerlingen die meer nodig hebben dan het basisaanbod en de extra zorg binnen de groep. Een onderzoek heeft op dat niveau voor de individuele leerlinge aangetoond welke onderwijsbehoefte de leerling nodig heeft.

Wanneer blijkt dat de leerling meer nodig heeft dan de school school kan realiseren, is de school handelingsverlegen. Het samenwerkingsverband ZOUT kijkt op dat niveau mee of de leerling gebaat is bij een ander schooltype of andere vorm van onderwijs. Uiteraard is dit in overleg met ouders.

 

 

 

 

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

2 + 5 =

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315