Belangrijke documenten

Belangrijke documenten

Hieronder kunt u de volgende belangrijke documenten downloaden.

Formulieren

Verlofaanvraagformulier.doc

Formulier Medicijnverstrekking

Schoolbeleid

Schoolgids 2024-2025

Schoolondersteuningsplan 2023-2025

Beleid meerbegaafheid 2023 – 2025

Dyslexie protocol 2023 – 2025 Montessorischool

Sociaal veiligheidsbeleid en anti-pestprotocol 2023 – 2026

Beleid Kamp en schoolreis Montessorischool Bilthoven 2021 – 2026.docx

Aannamebeleid Montessorischool Bilthoven 2023 – 2024

PO- VO Procedure_2 2023-2024

 

Tevredenheidsonderzoeken

Rapportage Kwaliteit 3-in-1 samenvatting 2023

Rapportage ouders 2023

Rapportage Leerlingen 2023

Rapportage Personeel 2023

Informatieboekjes + Leerlingvolgsysteem

Onderbouw informatieboekje 2023-2024

Middenbouw informatieboekje 2023 – 2024

Bovenbouw informatieboekje 2023 – 2024

Leeswijzer talentenkaart IEP LVS – groep 3-5 – voor ouders

Leeswijzer talentenkaart IEP LVS – groep 6-8 – voor ouders

Financien

Begroting 2024-2028 definitief (3)

2023 Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage

Bestuurszaken

Statuten vereniging Montessorischool Bilthoven

Notulen ALV_19 juni 2024

Notulen ALV 13 juni 2023

Jaarverslag en Jaarrekening 2023

Jaarverslag en Jaarrekening 2022

Jaarverslag en jaarrekening 2021

Jaarverslag en jaarrekening 2020

Jaarverslag en jaarrekening 2019

Jaarverslag en jaarrekening 2018

Inspectierapport

Rapport onderwijsinspectie mei 2019

Privacy

Privacyverklaring Montessorischool Bilthoven

Klachtenregeling

Klachtenregeling Montessorischool Bilthoven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk