Eigentijds Montessori onderwijs

Leer mij het zelf doen!

Bij montessorionderwijs staat het kind centraal. Elk kind is anders. In het montessorionderwijs heeft een kind een zekere vrijheid om zelf zijn werk te kiezen. Dit bevordert de zelfstandigheid. De keuze moet in de juiste verhouding staan tot de mogelijkheden van het kind en er zijn duidelijke afspraken met leerlingen. Zo wordt samen bekeken wat het kind gepland heeft en wat er af het zijn. Deze afspraken zorgen voor een rustige werksfeer. De vrijheid  die kinderen krijgen is dus ‘vrijheid in gebondenheid’. Centraal staat datgene wat het kind zelf nodig heeft. De meest geciteerde uitspraak van Maria Montessori is niet voor niets: ‘Leer mij het zelf te doen!’

 

Montessori: eigentijds en bewezen effectief

Leerlingen die montessorionderwijs volgen scoren op cognitieve taken hetzelfde als leerlingen in regulier onderwijs. Leerlingen die montessorionderwijs volgen blijken een stuk zelfstandiger te zijn dan kinderen uit het regulier onderwijzen socialer in hun gedrag. Ze hebben een sterker rechtvaardigheidsgevoel en meer respect voor medeleerlingen. Bekende ‘Montessorianen’ die Montessori onderwijs een belangrijke bijdrage aan hun carrière toeschrijven zijn bijvoorbeeld de oprichters van Google, Larry Page en Sergey Brin. Voor een filmpje over het verschil tussen Montessori en regulier onderwijs kun je hier klikken.

Onderwijs gericht op het kind

Het Montessori onderwijs stelt het kind centraal, want ieder kind is anders. Onze leerkrachten observeren zorgvuldig wanneer welk kind welke activiteit nodig heeft. Elk kind wordt aangemoedigd om het niveau te bereiken dat voor hem of haar haalbaar is. De lesstof past daardoor steeds bij zijn of haar individuele ontwikkeling. Doordat er nauwkeurig in de gaten wordt gehouden waar de kinderen zijn met hun lesstof, krijgen kinderen die sneller zijn een vergroot aanbod en is er juist extra aandacht voor kinderen die moeite hebben met bepaalde leerstof.

Vrijheid binnen duidelijke kaders

In het Montessori onderwijs heeft een kind een zekere vrijheid om zelf zijn of haar werk te kiezen. Dit bevordert de zelfstandigheid en doet recht aan de individualiteit. Deze vrijheid is wel begrensd. De leerkrachten maken afspraken met de kinderen over de keuzes die ze maken. De afspraken scheppen een rustige werksfeer en maken het werken in een groep mogelijk. Deze moeten aansluiten bij de capaciteiten van het kind. Zo wordt er samen bekeken wat het kind gepland heeft en wat er af moet zijn. En aan het einde van het schooljaar moeten de kinderen door de leerstof van dat schooljaar heen zijn.

Leren leren

Ook besteden wij veel aandacht aan de werkhouding van kinderen en het ‘leren leren’. Zo beschikken ze niet alleen over kennis, maar ook over vaardigheden om later in het vervolgonderwijs zelfstandig aan de slag te gaan. Kinderen werken met verschillende materialen en kunnen kiezen welke manier van leren bij ze past. De ene leerling leert makkelijker met beelden, de ander door te luisteren of te lezen. De leerkracht observeert en helpt kinderen de paden te ontdekken die voor dat kind het meest effectief zijn. Ook kunnen ze uitleg vragen aan -of een werkje doen met- een ouder kind. De leerkracht leert het kind zichzelf te vragen of en zo ja wat het van een bepaald werkje geleerd heeft.

Leren van elkaar

In de Montessori filosofie leren kinderen van elkaar en helpen zij elkaar. Onze klassen zijn daarom samengesteld uit drie groepen. De onderbouw omvat de leerjaren 0-1-2, de middenbouw de leerjaren 3-4-5 en de bovenbouw de leerjaren 6-7-8.. Doordat kinderen van verschillende leeftijden van elkaar leren ontplooien zij zich op sociaal vlak, in werkhouding en creativiteit. Zo lezen bijvoorbeeld de oudere kinderen uit de middenbouw wekelijks met jongere kinderen. Het oudere kind kan zo de leesvaardigheid herhalen en het jongere kind wordt geholpen om het te leren. Het oudere kind vervult een voorbeeldrol; het jongere kind ziet wat het over 1 of 2 jaar zelf kan.

Wilt u direct contact met ons opnemen?

2 + 12 =

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315