Leesonderwijs

Lezen zien wij als een belangrijke pijler. Wij hebben een prachtige schoolbibiotheek waarin kinderen meerdere keren per week boeken kunnen ruilen. Naast de gebruikelijke lessen van technisch lezen, wordt bij het begrijpend lezen op leerjaar aangeboden met behulp van ‘Nieuwsbegrip’. Leesbevordering zien we als basis van van het totale leesonderwijs. Zonder aandacht voor leesbevordering mist het technisch lezen een belangrijke stimulans. Gedurende het schooljaar worden verschillende leesactiviteiten georganiseerd zoals de nationale voorleeswedstrijd, de kinderboekenweek en nationale voorleesdagen.

Schoolbibliotheek

Onze school beschikt over een prachtige eigen schoolbibliotheek. Er zijn vrijwillige bibiotheek ouders die de bibliotheek bemannen voor het uitlenen van boeken. De bibliotheek is zo ingericht dat onze leerlingen goed bij hun eigen leeftijdsgroep boeken kunnen vinden. De leerlingenraad beslist mee welke boeken er in de bibliotheek aangeschaft kunnen worden.

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk