Stappenplan aanmelding nieuwe leerlingen

 

In Nederland gaan kinderen van 4 jaar oud voor het eerst naar de basisschool. Hier leest u welke stappen er zijn voordat uw kind voor het eerst naar school gaat en wat ú moet doen. Meerdere scholen in gemeente de Bilt hebben voldoende plaats. Bij geboortejaren waar er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, worden eerst de kinderen met voorrang geplaatst. De voorrangsregels gelden dus alleen als er meer aanmeldingen dan plekken zijn. Onze school is een geliefde school in de regio, waardoor er voor sommige geboortejaren meer vraag is dan aanbod. De aanmeldprocedure kan per school verschillen.

Stap 1: Oriëntatie scholen

Ouders kunnen zich oriënteren op verschillende scholen door een bezoek te brengen aan een van de open ochtenden of door middel van het plannen van een kennismakingsgesprek en rondleiding door verschillende scholen. Indien u belangstelling heeft voor Montessorischool Bilthoven, kunt u contact opnemen door te mailen naar Lianne van den Essenburg via directeur@montessoribilthoven.nl of door te bellen naar 030 228 08 18. De open ochtenden voor 2021-2022 staan gepland op:

  • woensdag 3 november 2021
  • donderdag 27 januari 2022; geannuleerd. Wel persoonlijk gesprek mogelijk.
  • vrijdag 11 maart 2022
  • woensdag 25 mei 2022
  • dinsdag 14 juni 2022

Er is een vrije inloop tussen 8:30u en 10:00u en een korte presentatie om 8:30u en 9:30u. U mag uw kind meenemen bij de open ochtend.

 

Stap 2: Interesse tonen

Interesse tonen kan vanaf het moment dat uw kind 2 jaar is en kan op meerdere scholen. Dit kan door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier. Let op: interesse tonen betekent nog niet dat uw kind daadwerkelijk ingeschreven is op een school. Wanneer er voldoende plek is en de school de juiste zorg kan bieden bij zij-instroom (zie procedure zij-instroom), laat de school weten dat overgegaan kan worden tot inschrijving. Op Montessorischool Bilthoven zijn de voorrangsregels beschreven welke zaken invloed hebben op de plaatsing. 

Stap 3: Inschrijven

Wanneer ouders overgaan tot het maken van een daadwerkelijke schoolkeuze en er voldoende plek is op de school van voorkeur, kan overgegaan worden tot inschrijving. Na ontvangst van de plaatsingsbevestiging vanuit school naar ouders is de inschrijving definitief en weten dat ouders hun kind geplaatst is. Op onze school is plek voor maximaal 9 groepen. Scholen moeten in hun formatie weten op hoeveel leerlingen zij kunnen rekenen en hoeveel personeel zij daarvoor moeten inzetten voor een schooljaar.

Stap 4: Wennen en naar school

Twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van uw kind contact met u op voor het plannen van een kennismakingsgesprek en het maken van afspraken voor de wenmomenten. Bij dit gesprek zijn ouders, het kind en de leerkracht aanwezig. Het is gebruikelijk dat er drie wenmomenten plaatsvinden, voordat uw kind daadwerkelijk naar school gaat.

Voorrangsregel Montessorischool Bilthoven

 

Er zijn twee voorrangsregels op onze school:

1. Voor broertjes en zusjes is altijd plaats als u ze inschrijft voor de 3e verjaardag. De broertjes en zusjes voorrang is ook van toepassing op halfbroer en halfzus of stiefbroer en stiefzus ingeschreven op hetzelfde adres.

2. Kinderen van het kinderdagverblijf de Zonnepit van Human Kind op ons terrein hebben eveneens voorrang om ingeschreven te worden.

3. Bij de overige inschrijvingen vindt de volgorde van aanmelding plaats. Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, zal er geloot worden.

Zij-instroom

 

Bij de zij-instroom wordt onderscheid gemaakt met zij-instroom door verhuizing en zij-instroom door wisseling van school. Zij-instroom is afhankelijk van de bestaande groepsgrootte en samenstelling van de groep. U kunt contact opnemen met onze directeur Lianne van den Essenburg om te overleggen. Bij wisseling van school wordt gekeken welke zorgvraag er is en of onze school de juiste onderwijs- en ondersteuningsbehoefte kan bieden. Voor zij-instromers vullen ouders eerst het aanmeldformulier zij-instroom in, wat te vinden is onder documenten.

Er zijn speciale informatieboekjes voor ouders van nieuwe kinderen in de verschillende bouwen. Je kunt ze in pdf-vorm downloaden bij documenten.

Bent u ook op zoek naar een buitenschoolse opvang op ons eigen terrein? Bel dan met BSO het Boshuis en Boshonk 033-2018000 om een afspraak te maken voor een kennismaking. 

Wachtlijst

 

Op onze school is ruimte voor maximaal 9 groepen met een gemiddelde van 24 leerlingen. Om ons onderwijs optimaal te kunnen geven, hanteren wij een groepsgrootte van gemiddeld 25 leerlingen. Broertjes, zusjes en kinderen van het kinderdagverblijf op ons terrein worden altijd geplaatst. Kinderen die aangemeld worden waar geen plaats voor is, kunnen op een wachtlijst worden geplaatst. De volgende zaken hebben invloed op de plek op de wachtlijst

– Een kind dat al op een andere Montessorischool heeft gezeten (bij zij-stroom).
– Een oudere broer of zus die al van de basisschool af is, maar op Montessorischool Bilthoven heeft gezeten.

Voor de meest actuele informatie kunt u contact opnemen met de school.

Wilt u direct contact met ons opnemen?

12 + 9 =

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk