Stappenplan aanmelding nieuwe leerlingen

 

In Nederland gaan kinderen van 4 jaar oud voor het eerst naar de basisschool. Hier leest u welke stappen er zijn voordat uw kind voor het eerst naar school gaat en wat ú moet doen. Onze school is een geliefde school in de regio, waardoor er voor sommige geboortejaren meer vraag is dan aanbod.

Stap 1: Oriëntatie scholen

Ouders kunnen zich oriënteren op verschillende scholen. Indien u belangstelling heeft voor Montessorischool Bilthoven, kunt u contact opnemen door te mailen naar Lianne van den Essenburg via directeur@montessoribilthoven.nl of door te bellen naar 030 228 08 18. De open ochtenden voor 2021-2022 staan gepland op:

  • woensdag 9 november 2022
  • dinsdag 31 januari 2023
  • woensdag 15 maart 2023
  • donderdag 11 mei 2023
  • donderdag 15 juni 2023

Er is een vrije inloop tussen 8:30u en 10:00u en een korte presentatie om 8:45u. U mag uw kind meenemen naar de open ochtend. Kunt u niet op een van de open ochtenden? Dan bent u van harte welkom voor een persoonlijke rondleiding en kennismakingsgesprek op afspraak. Dit is mogelijk vanaf het moment dat uw kind tussen de 2 en 3 jaar oud.

 

Stap 2: Interesse tonen

Interesse tonen kan vanaf het moment dat uw kind tussen de 2 en 3 jaar oud is en kan op meerdere scholen. Interesse tonen kunnen ouders doen door het invullen van het interesseformulier. Let op: interesse tonen betekent nog niet dat uw kind daadwerkelijk toegelaten is. Basisscholen mogen vanaf 3 jarige leeftijd overgegaan tot inschrijving. 

Stap 3: Inschrijven

Wanneer ouders overgaan tot het maken van een daadwerkelijke schoolkeuze en er voldoende plek is, kan overgegaan worden tot inschrijving. Inschrijving kan vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is. Na ontvangst van het inschrijfformulier heeft de school maximaal 6 weken de tijd om te onderzoeken of de school aan de zorgvraag kan voldoen. Zodra de school een toelatingsbevestiging naar ouders heeft gestuurd, is de inschrijving definitief. Op onze school is plek voor maximaal 9 groepen. Wij hanteren een groepsgemiddelde van 25 leerlingen met een maximum van 27 leerlingen per klas. Wilt u weten of er nog plek is voor uw kind? Neem dan contact op de school.

Stap 4: Wennen en naar school

Twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van uw kind contact met u op voor het plannen van een kennismakingsgesprek en het maken van afspraken voor de wenmomenten. Bij dit gesprek zijn ouders, het kind en de leerkracht aanwezig. Het is gebruikelijk dat er drie wenmomenten plaatsvinden, voordat uw kind daadwerkelijk naar school gaat.

Voorrangsregel Montessorischool Bilthoven

 

Er zijn twee voorrangsregels op onze school:

1. Voor broertjes en zusjes is altijd plaats als u ze inschrijft voor de 3e verjaardag. De broertjes en zusjes voorrang is ook van toepassing op halfbroer en halfzus of stiefbroer en stiefzus ingeschreven op hetzelfde adres.

2. Kinderen van het kinderdagverblijf de Zonnepit van Human Kind op ons terrein hebben eveneens voorrang om ingeschreven te worden. Let op: Geef de inschrijving uiterlijk voor de 3e verjaardag van uw kind door.

Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, zal er geloot worden.

Zij-instroom

 

Bij de zij-instroom wordt onderscheid gemaakt met zij-instroom door verhuizing en zij-instroom door wisseling van school. Zij-instroom is afhankelijk van de bestaande groepsgrootte en samenstelling van de groep. U kunt contact opnemen met onze directeur Lianne van den Essenburg om te overleggen. Bij wisseling van school wordt gekeken welke zorgvraag er is en of onze school de juiste onderwijs- en ondersteuningsbehoefte kan bieden. Voor zij-instromers vullen ouders eerst het interesseformulier zij-instroom in. Dit formulier ontvangt u na een kennismakingsgesprek of na een open ochtend. Nadat er contact is geweest tussen de intern begeleider van de school van herkomst en onze school, kan gekeken worden of over gegaan kan worden tot inschrijving. U ontvangt dan persoonlijk bericht of overgaan kan worden tot inschrijving.

Er zijn speciale informatieboekjes voor ouders van nieuwe kinderen in de verschillende bouwen. Je kunt ze in pdf-vorm downloaden bij documenten.

Bent u ook op zoek naar een buitenschoolse opvang op ons eigen terrein? Bel dan met BSO het Boshuis en Boshonk 033-2018000 om een afspraak te maken voor een kennismaking. Er wordt een wachtlijst gehanteerd bij de BSO.

Wachtlijst

 

Op onze school is ruimte voor maximaal 9 groepen. Om ons onderwijs optimaal te kunnen geven, hanteren wij een groepsgrootte van gemiddeld 25 leerlingen en een maximum van 27 leerlingen per groep. Broertjes, zusjes en kinderen van het kinderdagverblijf op ons terrein worden altijd geplaatst als zij ingeschreven worden voor de 3e verjaardag. Kinderen die aangemeld worden waar geen plaats voor is, kunnen op een wachtlijst worden geplaatst. Voor de meest actuele informatie kunt u contact opnemen met de school. 

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk