Stappenplan aanmelding instroom 4 jarige leeftijd

 

In Nederland gaan kinderen van 4 jaar oud voor het eerst naar de basisschool. Hier leest u welke stappen er zijn voordat uw kind voor het eerst naar school gaat en wat ú moet doen. Over het algemeen gaan vraag en aanbod redelijk gelijk op. Aangezien onze school een geliefde school in de regio is, is er voor sommige geboortejaren meer vraag is dan aanbod.

Stap 1: Oriëntatie scholen

Ouders kunnen zich voor de 3e verjaardag van hun kind oriënteren op verschillende basisscholen. Indien u belangstelling heeft voor Montessorischool Bilthoven, kunt u contact opnemen door te mailen naar Lianne van den Essenburg via directeur@montessoribilthoven.nl of door te bellen naar 030 228 08 18. De open ochtenden voor 2022-2023 staan gepland op:

  • dinsdag 20 september 2022
  • woensdag 9 november 2022
  • dinsdag 31 januari 2023
  • woensdag 15 maart 2023
  • woensdag 10 mei 2023
  • donderdag 15 juni 2023

Er is een vrije inloop tussen 8:30u en 10:00u en een presentatie om 8:45u in de aula, waarna een rondleiding mogelijk is. U mag uw kind meenemen naar de open ochtend. Van harte welkom bij een van onze open ochtenden!

 

Stap 2: Interesse tonen

U kunt interesse tonen voor onze school door het invullen van een interesse formulier. Doe dit uiterlijk voor de 3e verjaardag van uw kind na een bezoek van een van de open ochtenden. Interesse tonen kan op meerdere scholen. Wij raden aan om dit niet eerder te doen dan de 2e verjaardag van uw kind, zodat u uw kind leert kennen welk type onderwijs het beste aan zou kunnen sluiten. Ons advies is om niet op meer dan 2 of 3 scholen interesse te tonen, om te voorkomen dat er onnodig veel geloot moet gaan worden.

Stap 3: Voorrangsregeling

Er zijn drie voorrangsregels op onze school:

1. Voor broertjes en zusjes is altijd plaats wanneer ze aangemeld worden voor de 3e verjaardag. De broertjes en zusjes voorrang is ook van toepassing op halfbroer en halfzus of stiefbroer en stiefzus ingeschreven op hetzelfde adres.

2. Kinderen van het kinderdagverblijf de Zonnepit van Human Kind op ons terrein hebben eveneens voorrang om aangemeld te worden. Let op: Geef de aanmelding uiterlijk voor de 3e verjaardag van uw kind door.

3. Kinderen van medewerkers worden met voorrang geplaatst.

 

 

Stap 4: Eventuele loting

Op onze school is plek voor maximaal 9 groepen. De 3 kleutergroepen groeien in de loop van het jaar naar een maximum van 25 kinderen. Voor de middenbouw en bovenbouw groepen geldt een maximum van in principe 27 leerlingen per groep. Afhankelijk van de zwaarte van de groep kan dit in uitzonderlijke gevallen naar boven of beneden bijgesteld worden.

Wanneer er meer vraag is dan aanbod, zal overgegaan worden tot loting. Loting vindt plaats in het kwartaal nadat uw kind 3 jaar is geworden. De school neemt de week na de loting contact met u als ouder/ verzorger op of over gegaan kan worden tot aanmelding van uw kind. Indien er plek is, ontvangt u een aanmeldformulier.

Stap 5: Aanmelding

Wanneer ouders een positieve reactie hebben gehad op loting na de 3e verjaardag, kan over gegaan worden op aanmelding. U ontvangt als ouder/ verzorger een aanmeldformulier. Indien uw kind op meerdere scholen is ingeloot, verzoeken wij u diezelfde maand een schoolkeuze te maken voor aanmelding, zodat er niet onnodig plekken bezet gehouden worden voor kinderen die uitgeloot zijn. Na ontvangst van het aanmeldformulier, zullen wij binnen 2 weken een plaatsingsbevestiging sturen. Indien er (zorg) vragen zijn, zal de school binnen 6 weken een terugkoppeling geven of de school aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen. Bij een positief besluit ontvangen ouders/ verzorgers een bevestiging van de aanmelding. Na deze bevestiging is de aanmelding definitief.

Stap 6: Wennen en naar school

Twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van uw kind contact met u op voor het plannen van een kennismakingsgesprek en het maken van afspraken voor de wenmomenten. Bij dit gesprek zijn ouders, het kind en de leerkracht aanwezig. Het is gebruikelijk dat er drie wenmomenten plaatsvinden, voordat uw kind daadwerkelijk naar school gaat. Kinderen die in juni, juli en augustus jarig zijn, starten na de zomervakantie. Kinderen die in september jarig zijn, mogen op de eerste schooldag na de zomervakantie meteen beginnen.

Periode van loting

Periode  Geboortemaand Terugkoppeling loting Evt 2e loting 
Periode 1 januari, februari, maart 1e week april 1e week mei
Periode 2 april, mei, juni 1e week juli 1e week september
Periode 3 juli, augustus, september 1e week oktober 1e week november
Periode 4 oktober, november, december 2e week januari 1e week februari

 

Zij-instroom

 

Zij-instroom is afhankelijk van de bestaande groepsgrootte en samenstelling van de groep. U kunt contact opnemen met onze directeur Lianne van den Essenburg om te overleggen er er plek is in de groep van aanvraag. Bij wisseling van school wordt gekeken welke zorgvraag er is en of onze school de juiste onderwijs- en ondersteuningsbehoefte kan bieden. In schooljaar 2022-2023 is op dit moment alleen nog plek in groep 4. Neem voor de actuele stand van zaken kunt u contact op met de school opnemen. Op het moment dat meer dan 3 scholen aangeven dat er geen ruimte is, kunt u opnieuw contact opnemen met onze school dat wij helpen op een geschikte schoolplek te zoeken in gemeente de Bilt.

Wachtlijst

 

Kinderen waarvoor interesse wordt getoond, maar waar geen ruimte is op dat moment, kunnen op een wachtlijst worden geplaatst. Wij nemen contact met de ouders/ verzorgers op, op het moment dat er ruimte ontstaat. Voor de meest actuele informatie kunt u contact opnemen met de school. 

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk