Actieve ouders

Actieve ouders van de school

Onze school functioneert mede zo goed door de betrokkenheid en actieve inzet van de ouders! Een actieve rol als ouder op de school van je kind draagt bij aan de binding met school en de verdieping in de dagelijkse omgeving van je kind. Geheel vrijblijvend kun je je aansluiten bij eenmalige activiteiten of een meer structurele bijdrage leveren. Een keer meedraaien tijdens een activiteit is leuk, omdat je zo niet alleen de kinderen uit de klas van jouw kind leert kennen, maar ook omdat je zo een keer op een andere manier contact hebt met andere ouders en met docenten. Uiteraard bepaalt ieders werksituatie in welke mate er tijd is hiervoor, maar ervaring leert dat veel ouders een plaatsje in de agenda vrij maken om een keer een kijkje te nemen en mee te draaien op school.

Waar zijn de talenten van onze ouders ingezet?
Ouders….

 • geven gastlessen over een beroep of hobby
 • helpen met lezen 
 • werken in de tuin met leerlingen
 • meegaan naar educatieve uitjes
 • draaien bibliotheekdiensten 
 • begeleiden de eindmusical van groep 8
 • organiseren de avondvierdaagse
 • organiseren het sinterklaasfeest en het kerstdiner 
 • meehelpen met het kamp in de bovenbouw
 • vormen de activiteitencommissie die o.a. de openings- en kerstborrel organiseert voor de ouders
 • vormen werkgroepen op gebied van communicatie, ICT en programmeren
 • zijn de medezeggenschapsraad
 • zijn het bestuur van de school

Wilt u direct contact met ons opnemen?

4 + 6 =

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315