Hulp van ouders

Actieve ouders 

Onze school functioneert mede zo goed door de betrokkenheid en actieve inzet van de ouders! Een actieve rol als ouder op de school van je kind draagt bij aan de binding met school en de verdieping in de dagelijkse omgeving van het kind. Geheel vrijblijvend kunnen kinderen aansluiten bij eenmalige activiteiten of een meer structurele bijdrage leveren. Ouders hebben op deze wijze een keer op een andere manier contact met andere ouders en leerkrachten. Uiteraard bepaalt ieders werksituatie in welke mate er tijd is hiervoor, maar ervaring leert dat veel ouders een keer komen helpen.

Waar zijn de talenten van onze ouders ingezet?
Ouders….

  • geven gastlessen over een beroep of hobby
  • helpen met lezen 
  • werken in de tuin met leerlingen
  • gaan mee naar educatieve uitjes
  • draaien bibliotheekdiensten 
  • helpen mee met het kamp in de bovenbouw
  • vormen de activiteitencommissie die o.a. de openings- en kerstborrel organiseert
  • nemen zitting in de medezeggenschapsraad
  • nemen zitting in het bestuur van de school

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk