Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen een vrijwillige bijdrage vragen voor zaken die niet tot het basis lesprogramma behoren. Bij onze school worden onder andere de personeelskosten voor de vakdocenten dans, drama, handvaardigheid, gym en de aanschaf van de montessorimaterialen uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Ook activiteiten zoals schoolkamp voor de groepen 6,7 en 8, excursies en vieringen worden hiervan bekostigd. Oftewel het is een ‘all inclusive’ bijdrage, zodat je niet tijdens het jaar nog voor allerlei kosten komt te staan. 

De hoogte van uw vrijwillige ouderbijdrage is afhankelijk van het belastbaar inkomen. De vrijwillige ouderbijdrage wordt lager voor 2e, 3e etc kind in het gezin. De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks in de ALV vastgesteld indien verhoging wenselijk is. In de bijlage van de schoolgids is een tabel met de bedragen te vinden.

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

11 + 9 =

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315