Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen een vrijwillige bijdrage vragen voor zaken die niet tot het basis lesprogramma behoren. Bij onze school worden onder andere de personeelskosten voor de vakdocenten dans, drama, handvaardigheid, gym en de aanschaf van de montessorimaterialen uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Ook activiteiten zoals schoolkamp voor de groepen 6,7 en 8, excursies en vieringen worden hiervan bekostigd. Oftewel het is een ‘all inclusive’ bijdrage, zodat je niet tijdens het jaar nog voor allerlei kosten komt te staan. 

De hoogte van uw vrijwillige ouderbijdrage is afhankelijk van het belastbaar inkomen. De vrijwillige ouderbijdrage wordt lager voor 2e, 3e etc kind in het gezin. De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks in de ALV vastgesteld. 

 

0-25.000 25.000-40.000 40.000- 55.000 55.000 >
1e kind € 139 € 279 € 419 € 559
2e kind € 112 € 223 € 336 € 448
3e kind €84 € 167 € 252 € 336
4e kind €56 € 112 € 167 € 223

De vrijwillige ouderbijdrage is gebaseerd op het Reglement Vrijwillige Ouderbijdrage van de Vereniging Montessorischool Bilthoven. Ook de medezeggenschapsraad heeft laten weten met dit reglement in te stemmen. In bovenstaande tabel is het bedrag opgenomen voor de vrijwillige ouderbijdrage.

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk