Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Het basisonderwijs is vrij toegankelijk voor alle kinderen vanaf 4 jaar. Scholen mogen wel een vrijwillige bijdrage vragen voor zaken die niet tot het basis lesprogramma behoren. 

De vrijwillige ouderbijdrage op onze school wordt aan de volgende extra’s besteed:

1. Vakdocenten dans, drama, handvaardigheid en muziek.

2. Het klein kunnen houden van de klassen met een maximum van 27 kinderen per groep.

3. De activiteiten zoals schoolkamp voor de groepen 6,7 en 8. Excursies en vieringen zoals met sinterklaas, kerst en Pasen worden hiervan bekostigd.

4. Extra montessori materialen, buitenspeelgoed etc.

Het is een ‘all inclusive’ bijdrage, zonder extra kosten voor overblijven of cadeautjes voor de leerkracht, zodat je niet tijdens het jaar nog voor allerlei kosten komt te staan. De hoogte van uw vrijwillige ouderbijdrage is afhankelijk van het belastbaar inkomen. De vrijwillige ouderbijdrage wordt lager voor 2e, 3e etc kind in het gezin. De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks in de ALV vastgesteld.

 

 

 

De vrijwillige ouderbijdrage is gebaseerd op het Reglement Vrijwillige Ouderbijdrage van de Vereniging Montessorischool Bilthoven. Ook de medezeggenschapsraad heeft laten weten met dit reglement in te stemmen. 

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk