Leerlingenraad

 

Op school hebben wij een leerlingenraad. In deze raad zitten kinderen die namens hun klas allerlei zaken bespreken, zodat we weten wat zij belangrijk vinden en wat er onder de kinderen op school leeft.

Het doel van de leerlingenraad is:

  • kinderen een volwaardige inbreng en inspraak geven in het schoolgebeuren
  • kinderen democratie laten ervaren
  • kinderen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is
  • kinderen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school

Waarom een leerlingenraad?

 

In het kader van burgerschapsvorming vinden wij het belangrijk dat leerlingen nadenken over wat zij belangrijk vinden en dit vervolgens bespreken. In het kader van kwaliteitszorg vindt het team van Montessorischool Bilthoven het belangrijk om te weten wat de leerlingen bezighoudt en hoe wij ons onderwijs en de leeromgeving meer kunnen laten aansluiten bij de leerlingen. Kinderen hebben vaak een andere denkwijze als volwassenen, waardoor zij een goede bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkelingen op school.

Opzet leerlingenraad en acties

 

In de leerlingenraad zitten zes leerlingen uit bovenbouw. Per klas vertegenwoordigen 2 kinderen hun klas. Alle kinderen die mee zouden willen denken in een leerlingenraad kunnen zich hiervoor opgeven op het moment dat er een vacature is. De leerlingen moeten durven te spreken in een groep en informatie uit de klas goed kunnen overbrengen tijdens de bijeenkomsten. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door Lianne (directeur) en Astrid (kindercoach). Eens per maand komt de leerlingenraad na schooltijd bij elkaar. Tijdens schooltijd na de grote pauze op donderdag overlegt de leerlingenraad zonder begeleiding.

Zaken waarover de leerlingen in de leerlingenraad kunnen meedenken:

  • Advies voor speeltoestellen en speelgoed op het schoolplein en schoolomgeving. 
  • Advies actiepunten naar aanleiding van tevredenheidsonderzoek onder kinderen. (2023)
  • Advies uitbrengen voor aan te schaffen nieuwe leesboeken in de schoolbibliotheek. (jaarlijks)
  • Bevindingen van Montessorimaterialen en werkwijze. (2023)
  • Evalueren schoolregels en adviseren voor aanpassingen van schoolregels.
  • Bijzonderheden uit de klassen.

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk