Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van verlof kun je gebruik maken van het ‘verlofaanvraagformulier’. Dit kun je vinden onder documenten. Op dit formulier op pagina 2 staan eveneens de regels voor verlof. Verlof van school valt onder de leerplichtwet Artikel 11 onder f en artikel 13a van de Leerplichtwet 1969. Je kunt het formulier ondertekend inleveren bij Cees Noordegraaf, directeur van de school.

Wilt u direct contact met ons opnemen?

10 + 5 =

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315