Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Kinderen zijn leerplichtig vanaf het moment dat ze 5 jaar zijn. Indien kinderen ongeoorloofd afwezig zijn, is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Ook verzuim rond schoolvakanties (luxe verzuim) dient de school bij de leerplichtambtenaar te melden.

Voor bijzondere omstandigheden mag de school verlof verlenen zoals bij verhuizing (1 dag) het bijwonen van een huwelijk van bloed-of aanverwanten, overlijden van bloed-of aanverwanten of een 12 1/2, 25, 40, 50 of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders. (1 dagen of ten hoogste 2 dagen in verband met afstand). Voor het aanvragen van verlof kan gebruik gemaakt worden van het ‘verlofaanvraagformulier’. Dit is te vinden onder documenten. Op dit formulier staan eveneens de regels voor verlof uitgelegd. Verlof van school valt onder de leerplichtwet Artikel 11 onder f en artikel 13a van de Leerplichtwet 1969.

Het verlof aanvraagformulier kan ondertekend gestuurd worden naar Lianne van den Essenburg via het mailadres directeur@montessoribilthoven.nl. Bij akkoord wordt een ondertekende bevestiging gestuurd.  

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk