Missie en visie

Missie en visie

Montessorischool Bilthoven wil een school zijn waar kinderen en volwassenen sámen zorgen voor een sfeer van rust, respect, veiligheid en vertrouwen. Kinderen, die in deze sfeer begeleid worden, kunnen zich evenwichtig en autonoom ontwikkelen. Optimale vorming van het kind op alle gebieden vinden wij belangrijk. Creatieve en motorische vorming, als bijvoorbeeld dans, drama, muziek, gym, beeldende vorming en kosmisch onderwijs nemen daarom een belangrijke plaats in binnen ons onderwijsaanbod. Het buiten spelen midden in de natuur past geheel in onze visie.

Ons montessorionderwijs is kindgericht is waarbij actief gezocht wordt naar het potentieel door maximale ontwikkeling te stimuleren. Binnen de persoonsontwikkeling waarbij The Leader in Me wordt gebruikt, leren kinderen effectief te communiceren,  samenwerken. Zelfredzaamheid en leren is een belangrijke pijler. Binnen het kosmische onderwijs staat  verwondering en nieuwsgierigheid centraal.

 

 

 

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk