Missie en visie

Missie en visie

Montessorischool Bilthoven wil een school zijn waar kinderen en volwassenen sámen zorgen voor een sfeer van rust, respect, veiligheid en vertrouwen. Kinderen, die in deze sfeer begeleid worden, kunnen zich evenwichtig en autonoom ontwikkelen. Optimale vorming van het kind op alle gebieden vinden wij belangrijk. Creatieve en motorische vorming, als bijvoorbeeld dans, drama, muziek, gym, beeldende vorming en kunstgeschiedenis nemen daarom een belangrijke plaats in binnen ons onderwijsaanbod. Het buiten spelen midden in de natuur past geheel in onze visie.

Belangrijke pijlers binnen ons onderwijs:

1. Het montessorionderwijs wat kindgericht is en waarbij actief gezocht wordt naar zijn of haar potentieel door maximale ontwikkeling te stimuleren.

2. De sociaal-emotionele ontwikkeling waarbij kinderen leren effectief te communiceren, leren samenwerken zelfredzaamheid en ondernemend. Daarbij gebruiken we het programma ‘The Leader in Me’ van Covy.

3. Voor wereldverkenning is onze visie dat verwondering en nieuwsgierigheid centraal staan. Voor het kosmisch onderwijs, gebruiken we de methode Da Vinci. 

 

 

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk