Vertrouwenspersonen en klachtenregeling

 

Onze interne vertrouwenspersonen zijn Erma van Seumeren en Astrid Nunnikhoven. Erma is de interne vertrouwenspersoon voor groep 1 t/m 3 en bereikbaar via erma@montessoribilthoven.nl. Astrid is de interne vertrouwenspersoon groep 4 t/m 8 en bereikbaar via astrid@montessoribilthoven.nl De school kent ook een extrene vertrouwenspersooon als een objectieve deskundige buiten de school. Vanuit onze school is zijn dit Angela Groen en Hans van Holland. Zij zijn bereikbaar via evp@cedgroep.nl De externe vertrouwenspersoon begeleidt bij het behandelen van een zorg of klacht als dit intern niet opgelost kan worden.

 

Voor kinderen:

Als kinderen ergens mee zitten, gaan we er vanuit dat zij dat in eerste instantie met hun eigen leerkracht bespreken. In sommige gevallen vraagt het probleem om meer aandacht en tijd of vindt het kind het prettiger om met een ander persoon te praten. In dat geval kan het kind bij de vertrouwenspersoon. Elk schooljaar maken de vertrouwenspersonen een rondje langs de groepen met als doel dat kinderen hen weten te vinden indien nodig.

Voor ouders:

Elke ouder kan een gesprek aanvragen bij de leerkracht van zijn of haar kind. Soms zijn er situaties waarbij ouders het prettiger vinden om met iemand anders vertrouwelijk in gesprek te gaan. Het is dan mogelijk om met Astrid of Erma een afspraak te maken. De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. Indien dit intern niet opgelost kan worden, kan de externe vertrouwenspersoon ingeschakeld worden.

Voor medewerkers:

Ook voor medewerkers geldt dat zij in eerste instantie als zij ergens mee zitten, onderling in gesprek gaan. Lukt dit niet, dan wordt de directeur of intern begeleider ingeschakeld. Indien een medewerker niet met het probleem bij deze personen terecht kan, is het mogelijk om de interne of externe vertrouwenspersoon in te schakelen.

Klachtenregeling

 

 

 

 

 

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk