Vertrouwenspersonen

 

Onze interne vertrouwenspersonen zijn Erma van Seumeren en Astrid Nunnikhoven. Erma is bereikbaar via erma@montessoribilthoven.nl. Astrid is bereikbaar via astrid@montessoribilthoven.nl

Voor kinderen:

Als kinderen ergens mee zitten, gaan we er vanuit dat zij dat in eerste instantie met hun eigen leerkracht bespreken. In sommige gevallen vraagt het probleem om wat meer aandacht en tijd of vindt het kind het prettiger om met een ander persoon dan de eigen leerkracht te praten. In dat geval kan het kind uit de groepen 4 t/m 8 aangeven om met onze interne kindercoach Astrid te gaan praten. Zij heeft op de dinsdag amulante tijd voor coachingsgesprekken. De interne vertrouwenspersoon voor kinderen in de groepen 1 t/m 3 is Erma. Als leerkracht in de onderbouw is zij een vertrouwd gezicht voor de kinderen. Elk schooljaar maken de vertrouwenspersonen een rondje langs de groepen met als doel duidelijk te maken met welke problemen zij bij de vertrouwenspersoon terecht kunnen.

Voor ouders:

Elke ouder kan een gesprek aanvragen bij de leerkracht van zijn of haar kind. Soms zijn er situaties waarbij ouders het prettiger vinden om met iemand anders vertrouwelijk in gesprek te gaan. op school. Het is dan mogelijk om met een van de interne vertrouwenspersonen Astrid of Erma een afspraak te maken. De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige buiten de school. Vanuit onze school is zijn dit Angela Groen en Hans van Holland. Zij zijn bereikbaar via mailadres evp@cedgroep.nl. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het behandelen van uw zorg of klacht.

Voor medewerkers:

Ook voor medewerkers geldt dat zij in eerste instantie als zij ergens mee zitten, onderling in gesprek gaan. Lukt dit niet, dan wordt de directeur of intern begeleider ingeschakeld. Indien een medewerker niet met het probleem bij deze personen terecht kan, is het mogelijk om een van de interne vertrouwenspersonen in te schakelen. Op het moment dat er een externe vertrouwenspersoon nodig is, kan de objectieve deskundige Angela Groen of Hans van Holland buiten de school ingeschakeld worden.

 

 

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk