Vertrouwenspersonen en klachtenregeling

Meestal worden klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in onderling overleg tussen kinderen, ouders, medewerkers en directie naar tevredenheid afgehandeld. Als dit niet mogelijk blijkt, kan de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Deze kan de melder helpen bij het zoeken naar mogelijke oplossingen voor hun probleem.

Als kinderen ergens mee zitten, gaan we er vanuit dat zij dat in eerste instantie met hun eigen leerkracht bespreken. In sommige gevallen vraagt het probleem om meer aandacht en tijd of vindt het kind het prettiger om met een ander persoon te praten. In dat geval kan het kind bij de vertrouwenspersoon terecht. Elk schooljaar maken de vertrouwenspersonen een rondje langs de groepen met als doel dat kinderen hen weten te vinden indien nodig.

Elke ouder kan een gesprek aanvragen bij de leerkracht van zijn of haar kind. Soms zijn er situaties waarbij ouders het prettiger vinden om met iemand anders vertrouwelijk in gesprek te gaan. Het is dan mogelijk om een van onze vertrouwenspersonen of directie een afspraak te maken.

Ook voor medewerkers geldt dat zij in eerste instantie als zij ergens mee zitten, onderling in gesprek gaan. Indien een medewerker niet met het probleem bij deze persoon terecht kan, is het mogelijk om de vertrouwenspersoon of de directie in te schakelen.

Klachtenregeling

De school hanteert de klachtenregeling van de gezamenlijke besturenorganisaties, en heeft als format het model klachtenregeling van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) gebruikt en is ook aangesloten bij de LKC en is bereikbaar via info@onderwijsgeschillen.nl. De regeling is bedoeld voor een ieder die met de schoolorganisatie verbonden is (kinderen, ouders/verzorgers, medewerkers). Met de invoering van deze klachtenregeling voldoet de school aan het daarover gestelde in de Kwaliteitswet voor het Primair Onderwijs. De klachtenregeling is de vinden via onderstaande link. De vertrouwenspersoon of directie kan de klager doorverwijzen naar de klachtenregeling. 

Klachtenregeling Montessorischool Bilthoven

Vertrouwenspersonen

Onze interne vertrouwenspersonen zijn:  Erma van Seumeren: erma@montessoribilthoven.nl en Astrid Nunnikhoven: astrid@montessoribilthoven.nl

Onze extrene vertrouwenspersonen als objectieve deskundigen buiten de school zijn: Angela Groen en Hans van Holland. Zij zijn bereikbaar via evp@cedgroep.nl 

 

 

Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven
030-228 08 18

info@montessoribilthoven.nl
KvK 40478315

Designed and Powered by | Nettl-Rijswijk