Nieuwe leerlingen


Kleuters beginnen in de onderbouw als ze vier jaar geworden zijn. In principe kunnen ze op de dag van hun verjaardag met hun basisschoolcarrière beginnen. We vinden het belangrijk dat het kind zich al enigszins vertrouwd heeft kunnen maken met de nieuwe situatie. Daarom nodigen we uw kind uit om in de voorafgaande periode de nieuwe klas al een aantal keren te bezoeken ('wennen'). De leerkracht maakt daartoe ongeveer zes weken van tevoren met u een afspraak. Aanmelding is mogelijk vanaf het moment dat uw kind twee jaar is.

Het aantal plaatsen voor nieuwe kinderen in de midden- en bovenbouw is beperkt. Plaatsing is onder meer afhankelijk van de bestaande groepsgrootte, de samenstelling e.d. Onze directeur Marit Philip neemt graag contact met u op om te overleggen over plaatsing van uw kind.

Er zijn speciale informatieboekjes voor ouders van nieuwe kinderen in de verschillende bouwen. U kunt ze in pdf-vorm downloaden bij documenten. Tevens vindt u hier ons aannamebeleid.

Ben je ook op zoek naar een buitenschoolse opvang? Bel dan met BSO het Boshuis 033-2018000 om een afspraak te maken voor een kennismaking. BSO het Boshuis is gevestigd in onze school.