Een veelzijdig teamEen veelzijdig team

Op school zetten ongeveer 20 medewerkers zich voltijd of deeltijd, maar altijd voor 100%, in voor ons onderwijs. Ons team bestaat uit een mooie mix van ervaring en jong talent en van mannen en vrouwen. Alle groepsleerkrachten in vaste dienst beschikken over het Montessoridiploma. Anderhalve dag in de week helpt een congiërge ons met de doorlopende onderhoudswerkzaamheden. Het team wordt ondersteund door onze financieel en administratief medewerkster Karin IJlst en onze directeur Marit Philip is verantwoordelijk voor het dagelijkse management.

Extra ondersteuning voor leerlingen

Onze remedial teacher biedt individuele leerlingen kortdurende extra begeleiding wanneer dat nodig is. En onze interne begeleider organiseert de zorg op schoolniveau en ondersteunt leerkrachten bij hun hulp aan kinderen met extra behoefen of ondersteuning en/of extra uitdaging. Op school zijn regelmatig stagaires van de Montessoriopleiding, van de PABO en andere opleidingen actief om specialistische ervaring op te doen.

Samenwerking voor een breed aanbod

Daarnaast hebben we speciaal opgeleide docenten voor bewegingsonderwijs en kleuterdans. Ook werken we samen met onder andere het Kunstenhuis, het Educatiecentrum in Zeist, de landelijke organisatie voor Schooljudo en aanbieders van creatieve en innovatieve lesprogramma's om ons aanbod zo optimaal en actueel mogelijk te maken.